Przetargi

29 kwietnia 2014

Zarząd Społem Powszechnej Spółdzielni Przyszłość z siedzibą w Kraśniku, ul. Kościuszki 28a, 23-200 Kraśnik, (zwana dalej prowadzącym przetarg lub Spółdzielnią) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kraśniku przy ulicy Kolejowej stanowiącej:

a) działkę o numerze ewidencyjnym 72/5 o powierzchni 3793 m2 położoną w Kraśniku, obręb Stacja Kolejowa wraz z prawem własności położonego na tej działce budynku magazynowo – usługowego oraz budynku portierni, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LU1K/00035035/8

oraz

b) udziału ¼ w działce o numerze ewidencyjnym 72/2 o powierzchni 498 m2, położoną w Kraśniku, obręb Stacja Kolejowa dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LU1K/00073688/8.

Nieruchomość jest przeznaczona w Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę, pod tereny składowe i magazynowania z dopuszczeniem produkcji, tereny działalności gospodarczej oraz obsługi technicznej – działka nr ew. 72/5 oraz teren pod drogę dojazdową – działka nr ew. 72/2.
Nieruchomość – działka 72/5 o powierzchni 3793 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LU1K/00035035/8 obciążona jest prawem pierwokupu na rzecz Gminy Miasta Kraśnik na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Cena wywoławcza: 380 000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy zł).

Wadium: 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).

Termin wpłacenia wadium: do dnia 21 maja 2014 roku.

Termin złożenia dokumentów o których mowa w ogólnych warunkach przetargu: do dnia 21 maja 2014 roku do godziny 1500.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kolejowej w Kraśniku” w dniu 22 maja 2014 roku”.

Otwarcie kopert odbędzie się w siedzibie Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców Przyszłość w Kraśniku, przy ul. Kościuszki 28a, w dniu 22 maja 2014 roku o godzinie 1200. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w kolejnym dniu roboczym.

Warunki ogólne przetargu, jego regulamin oraz niezbędne załączniki dostępne po pobrania poniżej.

Ogłoszenie przetargu - pełna wersja
Regulamin przetargu
Wymagane załączniki
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem